metalport

METALPORT, s.r.o.

je slovenská, strojárska, výrobno-obchodná spoločnosť založená v roku 1999, ktorej hlavným výrobným programom je VÝVOJ, KONŠTRUKCIA, VÝROBA, PREDAJ a SERVIS prídavných zariadení stavebných, zemných a poľnohospodárskych strojov.

Servis a opravy

Posúdenie skutočného stavu

  • kvalifikovaní pracovníci firmy METALPORT, s.r.o. dokážu vykonať servisnú obhliadku priamo u zákazníka vo firme. Jedná sa o posúdenie stavu prídavného zariadenia a jeho prípadné zameranie pre výpočet cenovej ponuky servisného zásahu. Zistenie úbytku materiálu, odhaliť praskliny a posúde­nie celkového stavu je nesmierne dôležité pre návrh ekonomicky najvýhodnejšej opravy Vášho prídavného zariadenia.

Nepodceňujte stav prídavných zariadení a doprajte si spoľahlivú prevádzku Vašich strojov.

 

Opravy malého rozsahu u zákazníka

  • Malé opravy prídavných zariadení je možné vykonať priamo u zákazníka. Jedná sa najmä o jed­noduchšie opravy lopát a lyžíc, výmena a oprava britov, adaptérov či opravy alebo doplnenie oteru­vzdorných prvkov.

Pre určenie vhodnosti opráv priamo u Vás kontaktujte jedného z našich obchod­níkov.

Dôkladne opravy v našich výrobných priestoroch

  • nie všetky opravy je možné realizovať priamo u zákazníka - a to je čas, keď Vaše prídavné zariadenie musí navštíviť naše výrobné haly. Často je to z dôvodu nadrozmerných veľkostí a s tým spojenými pro­blémami s manipuláciou, alebo prílišným rozsahom prác, ktoré pre nutnosť použitia rôznych príprav­kov je potrebné mať plne pod kontrolou.